Katkı Verdiğimiz Projelere Örnekler

GSL Mühendislik, kuruluşundan bu yana sayısız projeye tasarım, geliştirme, tedarik veya saha aşamasında katkıda bulunmuştur. Ürün tedariğinin yanı sıra teknik destek, konfigürasyon veya kurulum desteği verilen bu projelerden son yıllarda uygulamaya konan bazıları aşağıdaki gibidir. Seçilmiş projeler hakkında ayrıntılı bilgiye uygulama örneklerinde yer verilmiştir. 

Uygulama Örneklerimiz

Enerji Uygulamaları

Petrol ve Doğal Gaz Uygulamaları

Oil refineries

Fabrika Otomasyon Uygulamaları

Factory Automation.

Akıllı Ulaşım Uygulamaları

Transportation system in Hong Kong

Su ve Atık Su Uygulamaları

Water treatment plant for sewage waste water

Raylı Sistem Uygulamaları

Transportation system in Hong Kong
  • Bursa Hafif Raylı Sistem Haberleşme Projesi (2015)
  • TCDD Kayseri Kuzey Geçidi Varyantı Projesi İkmal İşleri (2015)
  • ​Ankara Metrosu Röle Haberleşmesi Projesi (2013)

Diğer Otomasyon ve Haberleşme Uygulamaları