Enerji Sistemlerinizi Bir Adım Öteye Taşıyın

IEC 101/Modbus – IEC 104 Protokol Dönüştürücüler

Enerji Sistemlerinizi Bir Adım Öteye Taşıyacak IEC 101/Modbus–IEC 104 Protokol Dönüştürücü

Akıllı şebekeler; kullanılan dijital haberleşme teknolojileri sayesinde;

 • Enerji kalitesi ve tüketiminin sürekli ve gerçek zamanlı olarak denetlendiği,
 • Üretilen enerjinin anlık veriler doğrultusunda düzenlenebildiği,
 • Elektrik şebekesindeki yük dengesinin optimum düzeyde tutulduğu verimli şebekelerdir.

Bu sayede güvenilir bir sistem elde edilebilir. Akıllı şebekelerin bu avantajlarından yararlanabilmek için eski tip sistemlerin yenilenmesi gerekir. Bütçesel durumlar ise bu yenilemenin mümkün olan en az maliyet ve çabayla yapılmasını gerektirir.
Bu yenilenme için genellikle eski sistemlerde en sık rastlanan Modbus RTU/ASCII/TCP, IEC 60870-5-101 gibi protokollerin IEC 60870-5-104’e dönüştürülmesine ihtiyaç duyulur.

​Dönüşüm: Programlama Platformları ve Bağımsız Ağ Geçitleri (Gateway)

Protokol dönüşümü için iki çözüm var: programlama platformları ve bağımsız ağ geçitleri. Her bir çözüm farklı senaryolara farklı artı ve eksiler getirir. Aşağıda görülen tablo, her iki çözümün artı ve eksilerini karşılaştırdığından, sistem yenileme projenize en uygun çözüme karar vermenize yardımcı olabilir.

IEC Protokol Dönüştürücü,Modbus RTU/ASCII/TCP/IEC,mgate,PC tabanlı protokol dönüştürücü,IEC 101/104 IEC Protokol Dönüştürücü

 

 

Moxa Çözümü

Bir programlama platformu kullanmak yerine Moxa, orta ve küçük ölçekli akıllı şebeke sistemlerinin yenilenmesi için ideal bir çözüm öneriyor: MGate 5114 protokol ağ geçidi. Genellikle yenilemelerde üç senaryoyla karşılaşılır, Moxa’nın bu ürünü ise bu senaryolara hızlı ve kolay çözüm sağlıyor:

​Senaryo 1: Trafo Merkezi ile Yük Tevzi Merkezi Arasında İletişim

Bu senaryoda IEC 60870-5-104 protokolüyle haberleşen yük tevzi merkezinin, trafo merkezlerindeki hala IEC 60870-5-101 protokolü kullanan eski tip cihazları denetlemesi gerekir. Bu durumda IEC 60870-5-104 ile IEC 60870-5-101 arasında protokol dönüşümü gereklidir. MGate 5114 protokol ağ geçitleri her iki protokol arasında dönüşüm sağlayarak operatörlerin eski tip sistemleri denetleyebilmesini sağlar. 

IEC Protokol Dönüştürücü,Modbus RTU/ASCII/TCP/IEC,mgate,PC tabanlı protokol dönüştürücü,IEC 101/104 IEC Protokol Dönüştürücü

​Senaryo 2: Trafo Merkezi İçinde İletişim

Bu senaryoda bir trafo merkezi içindeki lokal SCADA sistemi yenilendiği ve yeni kullanılan protokol IEC 60870-5-104 olduğu için protokol dönüşümü gereklidir. Sahadaki IEC 60870-5-101 veya Modbus RTU/ASCII/TCP protokollerini kullanan kontrolör, röle ve sayaç gibi eski tip cihazların denetlenebilmesi için, MGate 5114 protokol ağ geçitleri IEC 60870-5-104’e dönüşüm sağlar, SCADA sisteminde eski tip cihazları görünür hale getirebilir.

IEC Protokol Dönüştürücü,Modbus RTU/ASCII/TCP/IEC,mgate,PC tabanlı protokol dönüştürücü,IEC 101/104 IEC Protokol Dönüştürücü

​Senaryo 3: Yenilenebilir Enerji Sistemleri ile Yük Tevzi Merkezi Arasında İletişim ​

Enerji nakil hatlarında enerji kalitesini güvenceye alabilmek için, yük tevzi merkezinin yenilenebilir enerji sistemlerinin durumunu denetleyebildiğinden emin olmak çok önemlidir. Ancak güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemlerinde yaygın olarak Modbus TCP protokolü, dağıtım merkezlerinde ise IEC 60870-5-104 protokolü kullanılır. Bu durumda Modbus TCP ile IEC 60870-5-104 arasında dönüşüm MGate 5114 ile yapılabilir, böylece yük tevzi merkezinin yenilenebilir enerji sistemleriyle kolayca haberleşmesi sağlanır.

IEC Protokol Dönüştürücü,Modbus RTU/ASCII/TCP/IEC,mgate,PC tabanlı protokol dönüştürücü,IEC 101/104 IEC Protokol Dönüştürücü

​MGate 5114 Kullanmanın Avantajları

Yukarıdaki üç senaryonun her birinde MGate 5114;

 • Çok sayıda protokol kombinasyonunu ek protokol lisans maliyeti olmadan dönüştürür.
 • Tek bir cihazla çok çeşitli enerji sisteminin ihtiyacına çözüm sunar.
 • Ek yazılım geliştirme maliyeti çıkarmaz.
 • Protokollere aşina olmayan saha personeli de bu gateway’lerin kullanım kolaylığından faydalanır.
 • Kurulum sihirbazı, cihaz konfigürasyonunu 5 adımda tamamlayabilmenizi sağlar.

Tanılama, nesne durumunun denetimi ve veri trafiği denetleme fonksiyonu gibi güçlü sorun giderme araçlarına sahiptir. Bu araçlarla olası sorunların kök nedenleri kolayca tespit edilebilir.

1-port Modbus RTU/ASCII/TCP/IEC 101-to-IEC 104 Gateway

 • PC tabanlı protokol dönüştürücülere kıyasla daha maliyet etkin
 • Web tabanlı sihirbaz ve 5 adımda konfigürasyon ile zahmetsiz kurulum
 • Detaylı tanılama bilgisi ve veri trafiği denetleme ile kolay sorun giderme