UYGULAMA ÖRNEĞİ

ASKİ Su Arıtma Tesisleri Kalite Ölçüm ve Otomasyon Projesi

Sektör: Su Dağıtım Sistemleri

​Proje Adı: Ankara İli​ Su Arıtma Tesisleri Kalite Ölçüm ve Otomasyon Projesi 

​Uygulama Tarihi: 
Ekim 2015

Uygulayan: Siba Teknik

Uygulama Yeri: Ankara İlçeleri

Uygulama Amacı: ASKİ, Ankara şehir merkezi ve ilçe merkezlerine dağıtılan suyun arıtılmasını bünyesinde bulunan toplam 9 su arıtma tesisiyle sağlamaktadır. Şebekelere gönderilen suyun Türk Standartlarına ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınır değerlerine uygun biçiminde arıtılması gerekmektedir. Şebekeye gönderilen suyun uygun değerlerde olduğunun kontrolünün bir parçası olarak ASKİ arıtma tesislerinde klorizasyon ölçümlerinin takibi ve kontrolüne ihtiyaç duyulmuş, sistemin sağlıklı devam etmesi için takip ve kontrol mekanizmasının sürekliliğinin de sağlanması istenmiştir. Bunun için arıtma tesislerinde ​belirli noktalara konumlandırılan PLC ve debimetrelerden ölçüm değerleri alınarak router donanımlarıyla 3G üzerinden merkeze aktarılması, merkezden bu veri ve donanımların takip edilmesi amaçlanmıştır. 

ASKİ'nin Su Kayıp ve Kaçaklarını Önleme Çalışmaları

GSL Nasıl Katkıda Bulundu?

Bu ihtiyaca yönelik GSL, su arıtma tesislerinden verilerin merkeze taşınması ve merkezden kontrolü için Robustel’in popüler endüstriyel 3G VPN router modeli R3000-L3H‘ın kullanılmasını önermiştir. R3000-L3H ile gerekli testler yapılarak sağlıklı haberleşmenin sağlanabildiği gösterilmiş, su arıtma tesislerinde PLC ve debimetrelerle beraber kullanım için 360 adet R3000-L3H tedarik edilmiştir. Sistemin devreye alınma aşamasında router konfigürasyonuna GSL’nin deneyimli ekibi de destek vermiştir.

Türkiye çapında su ve kayıp kaçaklarına yönelik önlemleri hayata geçiren “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesi, suyun temin ve dağıtım kademelerinin tümünde “Su Dağıtım ve Kontrol Sistemleri” kurulmasına ön ayak olmuştur. Su arıtma tesislerinin takip ve kontrol projeleri de bu bağlamda gündeme gelmiştir.

Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi

Su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik de birçok sistem devreye alınmaya devam ediyor. Bu konuda daha fazla bilgiyi ise bu yazımızda bulabilirsiniz:

Su Yönetiminde Kayıp ve Kaçakların Önlenmesi İçin En İdeal Haberleşme Nasıl Sağlanır?

Günümüzde yenilenebilir enerji santrallerinin de dahil olduğu modernize ve duyarlı altyapılar, şehirleri akıllı hale getiren uygulamalar arasında yer almaktadır. Peki, hangi uygulama ve çözümlerle şehirler daha akıllı hale geliyor, IoT ile birlikte dönüşüm geçiriyor? Aşağıdaki yazımızda bu soruya cevap aradık:

2019’da Bir Akıllı Şehrin Anatomisi

Kullanılan Ürünler

Benzer bir projeniz mi var? Size yardımcı olalım: